Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 69 (1.487 secs)
You searched for: (historisk skogsexport från kalix älvdal) AND -mediatype:collection AND firstTitle:S
[1] 2     Next    Last
[texts]Salubrev 1808 - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Bröderna Olof och Johan Andersson(bomärken finns) i Innanbäcken säljer ett åkerstycke i Stråkanäs till soldaten Johan Hana. Denna åker säljs sedan vidare 1835 av Johan Hanas son Johan Petter Harnesk till dennes moster Sophia Pehrsdotter.
Keywords: kalixbygdens forskarförenings arkiv; historisk skogsexport från kalix älvdal; innanbäcken; stråkanäs; salubrev
Downloads: 39
[image]Sergeant Högström - Bildarkivet
Gift med Sofie Stenström (dotter till Karin Stenström)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; sergeant högström
Downloads: 18
[image]Sigrid Bergman - Bildarkivet
Dotter till Robert Bergman. Okänd kavaljer
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; sigrid bergman; sigrid brewer
Downloads: 14
[image]Sigrid Bergman - Bildarkivet
Dotter till Robert Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; sigrid bergman; sigrid brewer
Downloads: 14
[image]Sigrid Bergman - Bildarkivet
Dotter till Robert Bergman, senare gift Brewer
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; sigrid bergman; sigrid brewer
Downloads: 14
[image]Skansen - Bildarkivet
En av deltagarna är ev. Henrik Alm
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; henrik alm; skansen; kalix avd k fotografier
Downloads: 13
[texts]Skatteuppbörd - Filipsborgsarkivet
Inbetalningen grundades på gårdens "fyrktal" som i det här fallet var 84. Fyrk var också en skatteenhet 1862-1909, en motsvarighet till våra dagars skattekrona. Varje skattskyldig påfördes ett fyrktal som grundade sig både på inkomst och fast egendom. Fyrktalet reglerade den kommunala beskattningen men också rösträtten - ju fler fyrkar, desto fler röster.
Keywords: kalix id 353; avd h; historisk skogsexport från kalix älvdal; fyrktal; skatt
Downloads: 9
[texts]Skatteuppbörd i Stråkanäs - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Skattsedlar för hemman nr 3 i Stråkanäs åren 1852,1857 och 1860. Ägare Henric Åström.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; stråkanäs nr 3; kalixbygdens forskarförenings arkiv; henric åström; skatteuppbörd; stråkanäs
Downloads: 41
[texts]Skatteuppgifter - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbergs familjemedlemmar uppräknade.
Keywords: kalix id 225; kalix avd b uppgifter; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; skatt; uppgifter
Downloads: 15
[texts]Skjutsredovisning - Filipsborgsarkivet
Förteckning över skjutsar med P.A.Svanbergs hästar.
Keywords: kalix id 133; kalix avd d förteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; hästar; transport; svanberg
Downloads: 13
[texts]Skogsaffär - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg säljer avverkningsrätten av den egna utstämplade skogen på Näsbyhemmanet, till Gustaf åström för 1,38 kr / träd. Av detta skall 600 kr betalas omgående. återstoden i augusti 1907.
Keywords: kalix id 155; kalix avd b brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; åström; näsbyn
Downloads: 11
[texts]Skogsfolk - Bergmankällor
med uppsatser om skogsarbetare av bl.a. Kramer
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker
Downloads: 104
[texts]Skogsuppköp i Posjärv - Grytnäsarkivet
Handlingar om uppköp av skog i Posjärv 1892-1894
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f posjärv; posjärv; skogsuppköp
Downloads: 51
[texts]Skrivelse från H. Örtenblad till Luleå Ņngsågs AB - Grytnäsarkivet
Skrivelse från H. Örtenblad till Luleå Ångsågs AB den 25 november 1885
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f luleå ångsågs ab; kalix e brev; kalix avsändare h örtenblad; luleå ångsågs ab
Downloads: 17
[texts]Skrivelse om doktorsbostad - Grytnäsarkivet
Skrivelse till Kungl. Befallningshavande om besvär över doktorsbostad
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f div besvär; doktorsbostad; kungl. befallningshavande
Downloads: 26
[texts]Skrivelse om sulfatfabrik - Grytnäsarkivet
Odaterad utkast om sulfatfabrik för AB Båtskärsnäs
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet
Downloads: 53
[texts]Skrivelse till kungens befallningshavande 1879 - Grytnäsarkivet
Skrivelse till kungens befallningshavande i Luleå med ansökan om anstånd med utbetalning av stubbören till kronan.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd b brev; kalix avsändare j.a. bergman; kalix mottagare kungens befallningshavande; stubbören; kungens befallningshavande; luleå
Downloads: 34
[texts]Skrivelse till Kungl. Befallningshavande - Grytnäsarkivet
Skrivelse till Kungl. Befallningshavande i Luleå om skogsavverkningar
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f div besvär; skogsavverkning; kalix avd b brev; kalix avsändare j.a. bergman; kalix mottagare kungens befallningshavande
Downloads: 39
[texts]Skuldförbindelse 1816 - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Jöns Fredric Björkqvist till Per Ersson i Stråkanäs.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalixbygdens forskarförenings arkiv; bomärken; stråkanäs
Downloads: 14
[texts]Skuldförbindelse med Ernst Sällström 1901 - Grytnäsarkivet
Skuldförbindelse mellan AB Båtskärsnäs och Ernst Sällström
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; ernst sällström; skuldförbindelse
Downloads: 14
[texts]Skuldhandling - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg har en skuld på sexhundra kronor till predikanten Gustav Nilsson som han förbinder sig att betala med 6% årlig ränta. Se även ID 162-171.
Keywords: kalix id 153-154; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; predikant; nilsson; skuld; förbindelse
Downloads: 43
[image]Skärkarlsbo - Bildarkivet
Skärkarlsbo Dalarö
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; skärkarlsbo; dalarö; c.h. bergman; carl bergman; carl henrik bergman
Downloads: 21
[image]Skärkarlsbo - Bildarkivet
Skärkarlsbo i Dalarö. Från vänster: Professor Rogberg med fru och dotter, Carl Bergman. Familjen Rogberg är hyresgäster sedan Paul Bergman med familj flyttat till Gillinge
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; carl bergman; carl henrik bergman; c.h. bergman; skärkarlsbo
Downloads: 22
[texts]Släktforskningshandlingar - Bergman-Olson-Almska samlingarna
har eventuellt tillhört Emanuel Deutsch
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd f biographica emanuel deutsch; kalix avd f släktforskning; emanuel deutsch
Downloads: 61
[texts]Släktträd Bergman Olson - Filipsborgsarkivet
Släktanteckningar gjorda av Emanuel (Manne) Bergman som bl.a. omfattar släkterna Deutsch, Gran, Törnqvist och Sandberg.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd f biographica bergman; deutsch; gran; törnqvist; sandberg; manne bergman; emanuel bergman
Downloads: 49
[texts]Släktträffar Johan Bergman Olsons ättlingar - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Kallelser och program till släktträffar med Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar 1946-1997
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; föreningen johan bergman olsons ättlingar; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd f släktföreningen
Downloads: 75
[texts]Sofia Stenströms poesibok - Stenströmshandlingar
Poesibok tillhörig Sofia Stenström (dotter till Karin Stenström)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f poesiböcker; sofia stenström; stenström
Downloads: 44
[image]Sofie Stenström - Bildarkivet
Dotter till Karin Stenström
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; sofie stenström
Downloads: 18
[texts]Språngrullor för hästar m.m. 1887-88 - Grytnäsarkivet
Språngrullor m.fl. handlingar rörande olika hästar 1887-88
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; hästar; språngrullor
Downloads: 54
[texts]Stenström tar över förmyndarskap - Stenströmshandlingar
J.W. Stenström övertar förmyndarskapet för sin hustru Caisa Lena Stenströms son Gustaf Lindberg, från hennes tidigare gifte med Chrispin Lindberg.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; stenströmshandlingar; förmyndarskap; j.w. stenström; caisa lena stenström; chrispin lindberg; gustaf lindberg
Downloads: 45
[texts]Stiftelseurkund Kalix Sulfat-Cellulosa Aktiebolag - Grytnäsarkivet
Stiftelseurkund för Kalix Sulfat-Cellulosa Aktiebolag
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; stiftelseurkund; kalix sulfat- och cellulosa aktiebolag
Downloads: 21
[texts]Stockfångst m.fl. privilegier i Norr- och Westerbottens län - Bergmankällor
Ett utlåtande från Kammarkollegiums skogskommitté från 1872. Den digitala versionen hämtad från Nordkalottbibliotekets samlingar.
Keywords: bergmankällor; kronoskog; stockfångst; kengis bruk; pajala; övertorneå; meldercreutz; skogsbruk; bergsbruk; palmstruchska; korpfors; avafors; vitåfors; ekfors; sågverk; kalix avd l böcker; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f skogsindustri
Downloads: 423
[texts]Storskifte 1812 - Näsby byakista
Storskifteshandlingar 1812 från Näsby byakista, Kalix
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; näsby byakista; kalix avd f storskifte
Downloads: 71
[texts]Stråkanäs 3, avhandling 1843. - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Överlåtelsehandling år 1843 mellan Henrik Åström och dess svåger Johan Henrik Nordström gällande del i Stråkanäs 3. Bomärken finns av Johan Henrik Nordström, C Nordström och L Stenberg.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; stråkanäs 3; bomärken; kalixbygdens forskarförenings arkiv
Downloads: 56
[texts]Stråkanäs, avhandling 1833 - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Olof Spik säljer halva nyttjorätten av ett åkerstycke i Stråkanäs, ärvt av sin mor Magdalena Pehrsdotter, till sin broder, Johan Petter Harnesk. De bägge soldaternas bomärken återfinns i doumentet. Åkern har tidigare ägts av Olof o Johan Andersson i Innanbäcken.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalixbygdens forskarförenings arkiv; stråkanäs; innanbäcken; bomärken
Downloads: 69
[texts]Ströms bruk i närheten av Hudiksvall - Grytnäsarkivet
Beskrivning av vad Ströms bruk består av
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; ströms bruk
Downloads: 6
[texts]Studierapport - Filipsborgsarkivet
Rickard Svanberg skriver hem från Uppsala till sina "älskade föräldrar" och berättar att han mår tämlligen väl. Han berättar också att den på den tiden välkände författaren och professorn Henry Drummond avlidit. Han komenterar även kriget på ön Kreta mellan Turkar och Greker.
Keywords: kalix id 438-441; avd e; historisk skogsexport från kalix älvdal; studier; skola; utbildning
Downloads: 21
[texts]Studierapport - Filipsborgsarkivet
Simon visar sin omtanke om sina föräldrar, särskilt då får mamma som nu varit sjuk en längre tid. Han berättar dessutom om Rickards andra tenta i matematik som han hoppas skall ha gått vägen, även om det är ovanligt raskt genomfört. Fördelar och nackdelar med olika upplägg av sina studier förklarar Simon i brevet får sina föräldrar. Simon berättar också om hur han kämpar vidare med sina studier i Civilrätt...
Keywords: kalix id 442-448; avd e; historisk skogsexport från kalix älvdal; studier; utbildning; skola
Downloads: 52
[texts]Studierapport - Filipsborgsarkivet
Rickard tackar får dom pengar han fick med senaste brevet. Tillvaron i Uppsala upplever han som oerhört tråkig. Systern Helen som just är där berättar hur trevligt hon har det hos Waldenströms. För närvarande läser han mekanik, vilket han kommer att tentera i nästkommande vecka. Han hoppas på att kunna ta examen till i December. Rickard tycker sig inte varit så flitig denna termin , han har känt sig distrait och underligt likgiltig, saknat inspiration och haft svårt med koncentrat...
Keywords: kalix id 460-465; avd e; historisk skogsexport från kalix älvdal; studier; utbildning; skola
Downloads: 41
[texts]Studierapport - Filipsborgsarkivet
Rickard har nu fått möjligheten att stanna på Utö för att repetera i ämnet matematik under ledning av sin f.d. lärare, docent Holmgren. I brevet anhåller han om föräldrarnas tillstånd och samtycke att få stanna. Rickard är väldigt formell i sin skrivning, av någon anledning? Speciellt framhåller han att detta är en möjlighet som han aldrig mer kommer att få. Han hoppas på ett svar tämligen omedelbart...
Keywords: kalix id 527-529; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd e brev; filipsborgsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare rickard svanberg; kalix mottagare p.a. svanberg; rickard svanberg; utö
Downloads: 37
[texts]Studierapport - Filipsborgsarkivet
Rickard skriver och berättar om hur han och Simon har det i sin nya dublett. En del av sakerna som man glömt vill dom bägge pojkarna att föräldrarna skickar ned med nästa båt innan det blir vinter. Rickard berättar att Simon mår bra och nyss tenterade i "Vexelrätt" och "Sjörätt", som gick tämligen bra. Han har nu "Prosessrätt" och "Näringsrätt" kvar så är han färdig från Uppsala...
Keywords: kalix id 519-526; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd e brev; filipsborgsarkivet; kalix avsändare rickard svanberg; kalix mottagare p.a. svanberg; rickard svanberg; simon svanberg
Downloads: 29
[texts]Studierapport - Filipsborgsarkivet
Simon skriver och och kommenterar Rickards otur med tentan i Teoretisk filosofi. Han tycker bl.a. att Rickard inte lyssnat till Simons råd att inte försöka sig på att studera flera ämnen samtidigt eftersom det kan bli som nu väldigt ansträngt. Simon beklagar det olyckliga i pappas brev till Rickard som kunde tolkas som om Simon till en del bar skulden att det inte gått precis som planerat för Rickard...
Keywords: kalix id 480-488; avd e; historisk skogsexport från kalix älvdal; studier; utbildning; skola
Downloads: 42
[texts]Studierapport - Fiipsborgsarkivet
Simon är sjuk och hans syster Helen har åkt till honom i Stockholmär och är naturligtvis lika bekymrad som sina föräldrar. Läkarna har rekommenderat honom "bad" och "pensling" som botgörande behandling. På eget initiativ vill då Simon tillfällligt slå sig ned på Saltsjöbaden, för badens skull och resa in till läkaren för pensling varannan dag. Riktigt vilken sjukdom som Simon lider av ger tyvärr inte brevet någon klarhet i...
Keywords: kalix id 537-541; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd e brev; filipsborgsarkivet; kalix avsändare helen svanberg; kalix mottagare p.a. svanberg
Downloads: 34
[texts]Studierapport - Filipsborgsarkivet
Simon är nu återigen nere i Uppsala och berättar att både Rickard och honom själv mår bra. Det är lördag när brevet skrivs och Simon fyller 26 år. Han reflekterar över att han börjar bli "gammal" och faktiskt längtar att bli färdig från sina studier för att komma ut i arbetslivet. Helens tänkta besök uteblev på grund av hinder med Grigkonserten. Simon berättar också om ett löfte han gav sina föräldrar om sina spritvanor, "att vara måttlig med punchen"...
Keywords: kalix id 456-459; avd e; historisk skogsexport från kalix älvdal; utbildning; studier; skola
Downloads: 35
[texts]Studierapport - Filipsborgsarkivet
Rickard är fortfarande kvar i Uppsala så här dagarna innan midsommar, hans hemlängtan är stor. Han berättar att han i dagarna varit och anmält sig till avsnitten "Praktisk filosofi". Därefter har han för avsikt att ta tag i ämnet "Mekanik", som han hoppas bli färdig med i slutet av juni. Rickard tycker att det blev en otroligt lång tid att vara borta hemifrån. Han önskade att pappa lät honom komma hem en kort period under februari månad så hade allting varit annorlunda...
Keywords: kalix id 500-504; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare richard svanberg; kalix mottagare p.a. svanberg
Downloads: 32
[texts]Studierapport - Filipsborgsarkivet
Nu när Simon och Helena lämnar hemmet i Kalix skriver så Rickard och berättar att han mår visserligen bra men att han upplever Uppsala som oerhört trist. I positiva ord förklarar han om sina möjligheter att erhålla goda betyg i ämnena Mekanik och Astronomi. Än en gång ber han om information affären "Sällströms". Se även dokumenten ID 128-131.
Keywords: kalix id 452-455; avd e; historisk skogsexport från kalix älvdal; studier; utbildning; skola
Downloads: 50
[texts]Studierapport - Filipsborgsarkivet
Rickard tackar för dom uppmuntranden brev som han fått under denna sorgligaste julhögtid han någonsin varit med om. Till det yttre har dom haft det bra och som syskon träffats och gett varandra julklappar. Men Rickard plågas av att han kände sig orättvist behandlad när det gällde tentan i Teoretisk filosofi. Inte blir det bättre av att pappa P A Svanberg antyder att han inte ansträngt sig...
Keywords: kalix id 466-479; avd e; historisk skogsexport från kalix älvdal; utbildning; studier; skola
Downloads: 40
[texts]Studierapport - Filipsborgsarkivet
Rickard tackar får mammas och Simons brev. Han är troligtvis vid detta tillfälle ensam i Uppsala. Han kommenterar uppgifter som han fått att systern Helen skall komma ner till Uppsala tillsammans med Simon. Han undrar var dom tänkt att Helen skall bo någonstans, och vill ha besked därom ganska snart. Rickard berättar också om hans måte med Elin som berättade om situationen med Sällström...
Keywords: kalix id 449-451; avd e; historisk skogsexport från kalix älvdal; studier; skola; utbildninhg
Downloads: 43
[texts]Studierapport - Filipsborgsarkivet
David Svanberg skriver hem från Luleå till sina "Ãlskade föräldrar" och berättar om sitt temaval vid tentamen i svenska. Man märker också hans stress av allt pluggande, han avslutar med att han "känner sig så virrig att han nu måste gå ut för att få luft" efter avslutat prov.
Keywords: kalix id 430-433; avd e; historisk skogsexport från kalix älvdal; svanberg; studier; privat
Downloads: 38
[texts]Studierapport - Filipsborgsarkivet
Simon skriver att både han själv och Rickard har det ganska bra nu. Rickard kom helt apropå till Stockholm från Uppsala för att träffa Simon. Dom bägge bröderna erbjöds att bo i farbror Bergboms dublettrum som han har stående på hotell Reisen. Från hotellets fönster på lördagen, tar dom del av stadens festligheter med fantastiska fyrverkerier avfyrade från kastellholmen. Utsikten var charmant, Ernst, Elisabet och Helen var där samt ett par tre andra...
Keywords: kalix id 507-510; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd e brev; filipsborgsarkivet; kalix avsändare simon svanberg; kalix mottagare p.a. svanberg; simon svanberg; rickard svanberg; stockholm
Downloads: 61
[1] 2     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts
image